zaloguj
Aby wykonać to zadanie, musisz sięzalogować.Jeśli nie masz konta, zarejestruj się.
x
Strefa Użytkownika Zaloguj lub stwórz nowe konto
Rejestrując się zgadzasz się na nasz regulamin
Zaloguj
Rejestruj
Regulamin serwisu wyluzowany.pl


I. Wstęp

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego wyluzowany.pl W regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników wyluzowany.pl i aplikacji czatu.

II. Definicje

wyluzowany.pl / Serwis - serwis społecznościowy mieszczący się pod adresem www.wyluzowany.pl
Użytkownik - osoba zarejestrowana w serwisie wyluzowany.pl
Konto - miejsce w serwisie, dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu i hasła), w którym użytkownik może wprowadzać oraz modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące zawartość serwisu.
Profil - w którym zawarte są informacje na temat użytkownika, jego zdjęcia oraz dane kontaktowe. Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana podczas rejestracji, służąca do identyfikacji użytkownika w serwisie.
Prywatna wiadomość - wiadomość wysłana przez Użytkownika do innego Użytkownika serwisu za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.
Ban - blokada założona na Użytkownika serwisu, za nieprzestrzeganie Regulaminu.

III. Zasady ogólne

1. Użytkownik ma możliwość:
a) Zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć/opisów itp. za pomocą opcji Konta.
2. Użytkownikowi niedozwolone jest:
a) używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, obrażanie innych osób,
b) wklejanie do serwisu adresów innych serwisów w celu ich promocji,
c) umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
d) łamanie ogólnie przyjętych zasad etykiety,
e) wielokrotne umieszczanie tych samych informacji, zdjęć itp.
f) używanie programów generujących zapytania do serwisu wyluzowany.pl
3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta
5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać założone blokady uniemożliwiające korzystanie z Serwisu. IV. Rejestracja 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza.
6. Użytkownikiem Serwisu może zostać każda osoba fizyczna, która zaakceptuje Regulamin Serwisu i zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie.
7. Dokonując rejestracji w serwisie wyluzowany.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami.
8. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w obrębie serwisu, oraz na ich prezentację na Profilu Użytkownika.
9. Rejestrując się w serwisie użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

IV. Konto

1. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
2. W przypadku łamania zasad Regulaminu przez Użytkownika, jego konto może zostać zablokowane na stałe lub tymczasowo.
3. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Wniosek zostanie rozpatrzony do 14 dni roboczych.
4. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odbieraniu wiadomości wysłanej na e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji oraz postępowaniu zgodnie z wskazówkami w niej zawartymi.
5. Ekipa wyluzowany.pl ma prawo zablokowania konta Użytkownika, bez podania konkretnej przyczyny.

V. Zdjęcia

1. Użytkownik wstawiając zdjęcie do serwisu wyluzowany.pl, oświadcza iż:
a) Posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie,
b)Zdjęcie nie narusza w jakikolwiek sposób praw.
2. Moderator ma prawo usunięcia zdjęcia Użytkownika bez podania konkretnej przyczyny i bez informowania o tym fakcie Użytkownika.
3. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie wstawione poprzez Użytkownika.
4. Serwis wyluzowany.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

VI. Czat

1. Treści na czacie nie są przez nas kontrolowane, dlatego też mogą się tam nieodpowiednie treści dla użytkowników poniżej 18 lat, zatwierdzając niniejszym ten Regulamin Użytkownik oświadcza, iż ukończył 18 rok życia.
2. Użytkownik będąc świadkiem prezentowania przez innych na czacie, treści niezgodnych z Polskim prawem i regulaminem portalu wyluzowany.pl, powinien o tym fakcie powiadomić moderatora czatu, lub napisać o tym fakcie na adres poczta(@)wyluzowany.pl
3. Zakazuje się pokazywanie na wideo czacie treści zakazanych Polskim prawem, erotycznych, nawowywujących do nienawiści i obrażających rozmówców.
4. Serwis wyluzowany.pl gromadzi w bazie adresy IP użytkowników czatu.

VII. Regulamin

1. Serwis wyluzowany.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników poprzez aktualności na stronie głównej serwisu.
2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w aktualnościach, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.