W ostatnich dniach wiele osób zwraca się do mnie z prośbą o założenie własnego pokoju na czacie.Pragnę wszystkim wyjaśnić że czat wyluzowany.pl w swoim założeniu nie jest nastawiony na tworzenie pokoi pojedynczym osobom. W drodze wyjątku zostały utworzone 3 pokoje tematyczne dla grup użytkowników. Pokoje te nie są jeszcze przepełnione więc jeśli ktoś w przyszłości chce mieć własny pokój proszę gromadzić się na tych pokojach lub na pokoju SAMI SWOI. Dopiero po zebraniu się odpowiedniej grupy zostanie utworzony odrębny pokój. Chcemy w ten sposób zapobiec zbytniemu rozproszeniu użytkowników. Cieszy nas bardzo zainteresowanie naszym czatem ale dla dobra czatu i dalszego jego rozwoju jest to konieczne.

Pozdrawiam i proszę o cierpliwość i zrozumienie.