Warunki umowy użytkownika


Korzystając z wyluzowany.pl i oprogramowania czatu wideo, aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych dalej „Usługą”), potwierdzasz, że przeczytałeś i wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszej umowy (zwanej dalej jako „Umowa”).

Właścicielem Serwisu są administratorzy serwisu wyluzowany.pl (zwanej dalej „Serwisem”). Przed uzyskaniem dostępu do Usługi należy uważnie przeczytać umowę i zaakceptować jej warunki. Zwracamy uwagę na fakt, że nieuważne przeczytanie poniższych warunków Umowy nie zwalnia Cię z obowiązku przestrzegania jej.

Korzystanie z tej Usługi stanowi zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy. Zgadzasz się również zapewnić przestrzeganie warunków niniejszej Umowy przez każdą osobę korzystającą z Usługi na Twoim komputerze, zalogowanej na twoich danych osobowych.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy i wprowadzania zmian w Usłudze w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkowników. Dalsze korzystanie z Usługi zostanie uznane za bezwarunkową akceptację takich zmian.

Serwis może zdecydować o ograniczeniu niektórych funkcji Usługi i/lub ograniczyć częściowy lub pełny dostęp do Usługi bez wcześniejszego powiadomienia i dalszych zobowiązań wobec Serwisu.

Niniejszą umową objęty jest portal społecznościowy i oprogramowanie czatu wideo.


1. Postanowienia ogólne1.1. Aby zarejestrować się jako użytkownik lub korzystać z tej Usługi, musisz mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat.
1.2. Rejestrację ściśle określonych grup osób uważa się za nieważną, jeżeli ich rejestracja jest zabroniona przez prawo.
1.3. Korzystając z Usługi, oświadczasz i gwarantujesz, że:
1.3.1. Że masz prawo, upoważnienie i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy i przestrzegania wszystkich warunków niniejszej Umowy;
1.3.2. Że jesteś już osobą pełnoletnią zgodnie z prawem Twojego kraju, w którym aktualnie mieszkasz;
1.3.3. Jeżeli jesteś świadkiem łamania prawa przez innych użytkowników portalu i czatu wyluzowany.pl, powinieneś niezwłocznie to zgłosić administracji Serwisu.
1.4. Administracja Serwisu i mogą wysyłać wiadomości na adres e-mail, który podałeś na swoim profilu, także do celów marketingowych.

2. Usługa2.1. Serwis jest dostępny dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
2.2. Musisz korzystać z Serwisu i jej usług zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.
2.3. Zgadzasz się nie używać żadnego urządzenia ani oprogramowania w celu wyrządzenia jakichkolwiek szkód, omijać normalną procedurę, ingerować lub próbować ingerować w proces pracy Usługi.
2.4. Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które spowodują nadmierne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszego serwera.
2.5. Nie jesteś uprawniony do angażowania się w reklamowanie lub przekonywanie innych zarejestrowanych użytkowników Serwisu do kupowania lub sprzedawania jakichkolwiek produktów lub usług.
2.6. Użytkownikom Serwisu oraz innym osobom zabrania się przesyłania innym użytkownikom Serwisu wszelkiego rodzaju obrazów wizualnych i słownych treści o charakterze erotycznym/pornograficznym bez wzajemnej zgody.
2.7. Wszyscy użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu aplikacji i usług partnerskich (zwanych dalej „Regulaminem Czatu”).
2.8. W przypadku, gdy inny użytkownik Serwisu przejdzie do czatu nagi i/lub jeśli otrzymasz treści wymienione w paragrafie 2.6 niniejszej Umowy, oświadczasz i gwarantujesz, że:
2.8.1. Nie zezwalasz osobom niepełnoletnim na dostęp do treści wymienionych powyżej ani na oglądanie półnagich/nagich użytkowników Usługi.
2.8.2. Natychmiast powiadomisz Administrację Serwisu lub czatu i zerwiesz wszelkie relacje z osobą naruszającą.
2.9. Zgadzasz się, że nie pozwolisz nieletnim korzystać z Usługi i nie pozwolisz nieletnim komunikować się za pośrednictwem Usługi ani wykonywać żadnych innych czynności, które można wykonać za pośrednictwem wyluzowany.pl
2.10. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie korzystać z Usługi w miejscach, krajach lub regionach, w których takie działanie może zostać uznane za naruszenie jakiegokolwiek prawa, regulacji, zasady, rezolucji, dekretu.
2.11. Oświadczasz i gwarantujesz, że nie będziesz nagrywać żadnych osobistych rozmów i innych poufnych informacji oraz przesyłać ich do Internetu i/lub ujawniać w jakikolwiek inny sposób, jeśli nie jest to związane z popełnieniem przestępstwa o jakiejkolwiek wadze.
2.12. Oświadczasz i gwarantujesz, że nie będziesz używać i/lub przeglądać treści wymienionych w paragrafie 2.6niniejszej Umowy.

3. Konto gościa i dostęp do usług


3.1 Otwierając stronę online, na którym zainstalowano aplikację czatu wyluzowany.pl, użytkownik automatycznie uzyskuje konto gościa, przeglądając stronę internetową zawierającą Usługę.
3.2. Użytkownicy posiadający konto gościa mogą korzystać z Usługi bez konieczności przechodzenia procedury rejestracji i podawania swoich danych osobowych do systemu.
3.3 Portal nie gwarantuje, że użytkownik otrzyma to samo konto gościa, którego używał ostatnio, w przypadku kolejnych wizyt na czacie. Jeżeli użytkownik chce zarezerwować sobie nick, musi zarejestrować swój profil na stronie wyluzowany.pl


4. Monitorowanie4.1. Serwis nie monitoruje transmisji wideo, audio i wiadomości prywatnych w aplikacjach czatu hostowanego na wyluzowany.pl


5. Zakończenie usługi5.1. Każdy pokój rozmów ma swoje własne zasady. Naruszenie tych zasad umożliwia administracji zablokowanie dostępu do serwisu.


6. Bezpieczeństwo6.1. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jesteś osobiście odpowiedzialny za:
6.1.1. Bezpieczeństwo urządzenia, z którego korzystasz do łączenia się z Internetem.
6.1.2. Bezpieczne przechowywanie haseł i informacji o koncie.
6.2. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ani portal wyluzowany.pl, ani użytkownicy Serwisu, ani żadna inna strona trzecia nie będą ponosić odpowiedzialności za straty poniesione przez Ciebie z powodu Twojego niedbałego stosunku do bezpieczeństwa na urządzeniu, którego używasz do łączenia się z Internetem i upubliczniłeś informacje o Twoim haśle lub koncie innym osobom.


7. Polityka korzystania z materiałów serwisu wyluzowany.pl


7.1. Niniejsza Usługa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego zarejestrowanych użytkowników.
7.1.1. Jakiekolwiek komercyjne, niekomercyjne i/lub inne wykorzystanie Serwisu i treści Serwisu jest surowo zabronione.
7.2. Organizacje i inne podmioty społeczne nie mogą rejestrować się jako użytkownicy Usługi ani korzystać z Usługi w jakimkolwiek celu.
7.3. Nielegalne i/lub nieuprawnione korzystanie z Usługi, w tym nieautoryzowane pozycjonowanie ramki Usługi lub zamieszczanie linków, a także niezamówione wiadomości handlowe wysyłane masowo, podlegają dochodzeniu i dalszym działaniom prawnym.
7.4. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do podjęcia uzasadnionych działań w celu uniemożliwienia wysyłania niezamówionych wiadomości do zarejestrowanych użytkowników Serwisu.


8. Ochrona praw autorskich8.1. Serwis zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne zastrzeżone informacje chronione prawami wyłącznymi. Nie możesz kopiować, modyfikować, publikować, przesyłać, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać ani sprzedawać takich informacji, chyba że uzyskałeś na to pozwolenie.
8.2. Użytkownicy serwisu nie są uprawnieni do kopiowania i publikowania, rozpowszechniania lub w jakikolwiek inny sposób powielania jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych informacji zastrzeżonych chronionych prawami wyłącznymi, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela lub obecności uzasadnionych powodów, w tym „ dozwolonego użytku."
8.3. Administracja Serwisu nie przeprowadza wstępnego testowania materiałów w celu ustalenia, czy materiały te naruszają naruszają w jakikolwiek sposób prawa autorskie i/lub inne prawa i interesy osób trzecich. Działanie takie administracja podejmuje wyłącznie wtedy na wniosek osoby poszkodowanej i po zbadaniu sprawy, podejmuje decyzję o usunięciu tych treści.
8.4. Właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne wykorzystanie przez użytkowników Serwisu jakichkolwiek materiałów, które są przedmiotem praw własności intelektualnej osób trzecich.


9. Zawartość usługi9.1. Rozumiesz i zgadzasz się, że Administracja Serwisu ma prawo do usunięcia wszelkich informacji (zwanych dalej „Informacjami”), które w opinii Administracji naruszają warunki niniejszej Umowy, mogą być obraźliwe, nielegalne lub mogą naruszać prawa autorskie, szkodzić lub zagrażać bezpieczeństwu Serwisu, a także jego pracownikom, niezależnym wykonawcom, lub zarejestrowanym użytkownikom. Częściowa lista tych zagrożeń jest podana w paragrafie 9.5 niniejszej Umowy.
9.2. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Informacje, które wysyłasz innym zarejestrowanym użytkownikom Serwisu.
9.3. Umieszczając Informacje w obszarach publicznych Usługi, automatycznie przenosisz ich własność, jednocześnie zapewniając, że masz prawo do dokonania takiego przeniesienia własności na Serwis i na zarejestrowanych użytkowników Usługi.
Przyjmujesz do wiadomości, że posiadasz bezwarunkową, wieczystą, niewyłączną, w pełni opłaconą globalną licencję na używanie, kopiowanie, powielanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie Informacji oraz prawo do ich publikowania.
9.4. Administracja przeprowadzi dochodzenie i podejmie odpowiednie działania prawne według własnego uznania przeciwko każdemu, kto naruszy niniejszą Umowę. Administracja Serwisu ma prawo usunąć wszelką obraźliwą korespondencję Serwisu, a także zablokować osoby naruszające oraz zabronić rejestracji/ponownej rejestracji użytkowników, którzy byli zaangażowani w obraźliwą korespondencję.
9.5. Częściowa lista wykroczeń użytkowników, które są niezgodne z prawem lub są zabronione przez tę Usługę:
-promuje rasizm, nienawiść lub jakąkolwiek przemoc fizyczną wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy;
-ściga lub usprawiedliwia prześladowanie innej osoby lub naruszenie prywatności;
-wydaje się być promotorem nieautoryzowanych materiałów promocyjnych, lub „spamu”;
-który świadomie podaje fałszywe i wprowadzające w błąd informacje lub promuje obsceniczne, groźne, zniesławiające lub nieprzyzwoite zachowanie;
-promuje nielegalne lub nieautoryzowane kopiowanie treści stworzonych przez inną osobę i chronionych prawem autorskim, tj. --udostępnia pirackie oprogramowanie komputerowe lub linki do niego, a także informacje o tym, jak włamać się do ustanowionych przez producenta urządzeń do ochrony przed kopiowaniem lub dostarcza pirackie treści medialne lub linki do plików z takimi treściami multimedialnymi;
-przedstawia treści pornograficzne lub seksualne, komercyjne i niekomercyjne;
-demonstruje zawartość seksualnego lub brutalnego wykorzystywania osób poniżej 18 roku życia lub żąda jakichkolwiek danych osobowych takich osób;
-zawiera obraźliwe słowa, wulgaryzmy, nieprawdziwe informacje o seksie, informacje o kazirodztwie, gwałcie, nekrofilii, a także jakiekolwiek dane osobowe innego zarejestrowanego użytkownika oraz groźbę samobójstwa lub wyrządzenia krzywdy sobie lub innym, rozwiązłość;
-dostarcza informacji instruktażowych dotyczących nielegalnej działalności, takiej jak produkcja lub zakup nielegalnej broni, narkotyków, naruszanie czyjejś prywatności itp.;
-rozpowszechnia lub opracowuje wirusy komputerowe;
-żąda haseł lub jakichkolwiek danych osobowych innych użytkowników w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem;
-rozpowszechnia reklamy na czatach, także w wiadomościach prywatnych;


10. Spory użytkowników10.1. Administracja Serwisu nie zapewnia mechanizmu kontroli nad informacjami, które użytkownicy przekazują sobie nawzajem za pośrednictwem Serwisu. Informacje podawane przez innych użytkowników mogą być obraźliwe, zniesławiające, niedokładne lub wprowadzające w błąd. Podczas korzystania z Usługi należy zachować ostrożność, zachować zdroworozsądkowe środki ostrożności. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje relacje z innymi użytkownikami Serwisu.
10.2. Zgadzasz się, że w przypadku sporu między Tobą a jednym lub większą liczbą użytkowników Usługi nie będziesz żądał ani nie wnosił roszczeń do portalu wyluzowany.pl, w tym jej administracji.
10.3. Serwis zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, kontrolowania sporów pomiędzy Użytkownikami Serwisu.


11. Zrzeczenie się / Ograniczenie odpowiedzialności


11.1. Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niedokładne informacje podane przez użytkowników Serwisu lub dotyczące usług Serwisu, niezależnie od tego, czy błąd lub nieścisłość zostały spowodowane przez użytkownika, sprzęt lub oprogramowanie powiązane z usługą.
11.2. Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, opóźnienia, usunięcia, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarie linii transmisji danych, kradzieże, zniszczenie, zmianę lub nieuprawniony dostęp do wiadomości użytkowników.
11.3. Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za awarie lub awarie techniczne linii telefonicznych, systemów komputerowych, przetwarzania danych operacyjnych, serwerów lub dostawców usług internetowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarii dostarczania poczty e-mail lub awarii odtwarzaczy multimedialnych, spowodowane problemami technicznymi lub przeciążeniem sieci Internet lub dowolnej strony internetowej lub jednoczesnym występowaniem kilku z tych czynników, w tym urazem lub szkodą wyrządzoną użytkownikom lub innym osobom lub komputerom, powstałym w wyniku lub w związku z uczestnictwem w Serwisie i korzystaniu z usług Serwisu .
11.4. Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wyrządzone użytkownikowi w wyniku korzystania z Usługi i/lub jakichkolwiek danych przesyłanych między użytkownikami Usługi.
11.5. Właściciele serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w wyniku działania (lub braku działania) innego użytkownika Serwisu lub jakichkolwiek osób trzecich powiązanych z użytkownikiem Serwisu.