Pan Scoripon_bay wspomniał o schyłku roku, zbliżających się świętach i ich magii...Pamiętajmy też o,....mnie przyjemnych sprawach i zbliżających się, po świętach - rozliczeniach tzw PIT-ach :)