Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie..."Spokojnie otwieram okno na świat, Pokornie uczę się kolejnych lat, Z wdzięcznością budzę się rano co dnia, Miłością darzę wszystko co mam..."