" ....Cieszmy się każdym miłym zdarzeniem gestem co niesie nam ukojenie, daje nam radość ciepłem obdarza bo życie przecież się nie powtarza… " Mądre słowa.. :)