...Summer moved on...Seasons can´t last ....Co pozostawiło po sobie lato? ...Pozdrawiam agrestowo...