żeglowanie jest koniecznością, życie nie jest koniecznością; żeglowanie jest ważniejsze od życia